dissabte, 16 de maig de 2020

RELIGIONS

Celebració interreligiosa a l’ermita de sant Honorat (Mallorca) amb motiu del Vè aniversari de la benedicció del monument de la unitat de les religions

 Amb el lema “la unitat en la diversitat” el passat dissabte 15 de setembre a l’ermita de sant Honorat (Mallorca) es celebrà el Vè aniversari de la benedicció del monument de la unitat de les religions. 

El grup de diàleg interreligiós de Mallorca fou l’encarregat de coordinar i animar aquesta celebració que segons els participants fou sentida i emotiva. Les diverses tradicions presents a l’acte llegiren un text sagrat del seu llegat espiritual, a més d’una oració que versava sobre la unitat en la diversitat. Acabada la seva lectura, mentre sonava una música pròpia de cada religió, el seu representant entregava un globus a un infant que el dipositava al peu del monument de la unitat de les religions.

Finalitzades totes les intervencions dels sis representants espirituals, foren dos joves disminuïts del centre Mater Misericordiae de Palma, juntament amb tres polítics creients de diversos partits, els encarregats de fer un nuu a tots els cordells que aguantaven els sis globus com a signe de unitat en la diversitat i mentre els globus s’enlairaven cap el cels sonava una música interreligiosa que feia present que la unitat es construeix dia a dia i que la pluralitat de cultures i religions no és un obstacle pel diàleg i la convivència entre els humans, sinó una riquesa pel nostre món global.

Després d’aquest signe tan significatiu i carregat de tendresa, fou llegida una carta signada pel president de l’associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós de Barcelona, el sr Jaume de Marcos en el qual ressaltava la necessitat de fer actes que fomentin el diàleg entre els creients fent palès que les religions han de conduir als humans vers el misteri sempre més gran que els desplaça incessantment més enllà de si mateixos.

Com tants de grups de diàleg interreligiós, el grup de Mallorca,  no volem crear una nova religió de síntesi: un sincretisme fet de retalls de les diverses tradicions ja que som conscients que això seria una ficció, una mena de invenció buida que no respondria als sentiments dels seus membres. Som conscients que les religions i tradicions del món tenen el seu dipòsit ric de saviesa espiritual, història i costums. El Dalai Lama en el seu llibre Mi biografia espiritual  posa de relleu que “es necessari que hi hagi tradicions diferents perquè els essers humans tenen disposicions mentals diferents... per la qual cosa,  és preferible mantenir el pluralisme malgrat els nombrosos conflictes provocats per les diverses religions”.

El tema de la pregària: la unitat en la diversitat fou el fill conductor que confirma el propòsit de proclamar que la unitat en l’esperit facilita entendre que la diversitat és una característica divina, humana i còsmica. Tanmateix el missatge més profund de les tradicions religioses és que tots som germanes i germans, tots som cridats a viure la unitat amb Déu. El desig de Jesús fou: “ que tots siguin u” (Jn 17,21) La unitat en la diversitat convida a pensar que l’alteritat s’ha de contemplar com a terra sagrada i que la diferència no és una amenaça, sinó una riquesa i una complementarietat. Mentre que en una mentalitat exclusivista l’altre és un menyspreu, fins hi tot un enemic;  en una mentalitat pluralista l’altre és reconegut i valorat, es percebut com un amic i un company.

El nostre monument de la unitat de les religions es va reconèixer com una icona que convida a obrir-se per transcendir la finitud de l’existència humana i així  viure la plenitud humana. Durant aquests cinc anys que han transcorregut des de la seva benedicció el setembre de l’any 2007, ha esdevingut una crida constant per viure la unitat entre els creients, convidant a una permanent metanoia per canviar la ment i el cor per tal de fer-se sensibles als valors espirituals que tan sàviament narrava Ramon Llull en el seu llibre “El gentil i els tres savis” que presenta un model universalista que glossa així :

“Quina gran felicitat fora aquesta que poguéssim, baix una mateixa llei i una mateixa creença, que  tots els homes que existíssim que no hi hagués entre ells rancúnia ni mala voluntat que posen els uns enfront dels altres per diversitat i oposició de creences…!

Que així com hi ha un sol Déu i Pare, Creador i Senyor de tot el que existeix, que tots els pobles que existeixen s’unissin en un de sol. I que fossin tots en el camí de la salvació i que tots junts tenguessim un sola fe i una sola llei i tributassin glòria i alabança a Déu nostre Senyor”

La pregària acabà convidant a tots els participants, també a tots els representants religiosos, a donar-se la pau com a mostra de germanor, de respecte, de tolerància i d’admiració per l’altre. També com a desafiament personal iSANT HONORAT

Cap comentari:

Publica un comentari