dijous, 3 de juny de 2021

A TAULA AMB ELL

 




LA CENA DEL SENYOR

Preneu, això és el meu cos.

Els estudis sociològics ho destaquen amb dades contundents:els cristians de nostres esglésies occidentals estan abandonant la missa dominical. La celebració, tal com ha quedat configurada al llarg dels segles, ja no és capaç de nodrir la seva fe ni de vincular-los a la comunitat de Jesús.

Sorprenent és que estem deixant que la missa «se perdi» sense que aquest fet ni tan sols provoqui cap reacció entre nosaltres. ¿No és la 'eucaristía el centre de la vida cristiana? ¿Com podem romandre passius, sense capacitat d'agafar cap iniciativa ? ¿Per què la jerarquia roman tan callada i immòbil ? ¿Per què els creients no manifestem nostra preocupació amb més força i dolor?

La desafecció per la missa creix fins i tot entre els que participen en ella de manera responsable i incondicional. És la fidelitat exemplar d'aqueixes minories la que sosté a les comunitats, però ¿podrà la missa seguir viva sols a base de mesures protectores que asseguren el compliment del ritus actual?

Les preguntes són inevitables: ¿No necessita la Església en son centre una experiència més viva i encarnada de la cena del Senyor, que la que ofereix la litúrgia actual? ¿Estem tan segurs de fer avui bé el que Jesús va voler que fessin en memòria seva ?

¿És la litúrgia que nosaltres repetim des de fa segles la que millor pot ajudar en aquests temps als creients a viure el que va viure Jesús en aquella cena memorable on es concentra, se recapitula i se manifiesta com i per què va viure i morir Jesús? ¿És la que més ens pot atreure a viure com deixebles seus al servei del seu projecte del regne del Pare ?

Avui tot sembla oposar-se a la reforma de la missa. Tanmateix, cada vegada serà més necessària si la Església vol viure del contacte vital amb Jesucrist. El camí serà llarg. La transformació serà possible quan la Església senti amb més força la necessitat de recordar a Jesús i viure del seu Esperit, Per això també ara el més responsable no és absentar-se de la missa sinó contribuir a la conversió a Jesucrist.




Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada