divendres, 3 de juliol de 2020

VENIU A MÍ

TRES CRIDADES DE JESÚS
Veniu a mi.
Un dia Jesús sorprèn a tots donant gràcies a Déu per l'èxit amb la gent senzilla de Galilea i pel fracàs entre els mestres de la llei, escribes i sacerdots. «Us enalteixo, Pare... perquè has amagat aquestes coses als savis i entesos i les has revelat a la gent senzilla». A Jesús se'l veu content. «Sí, Pare, així t'ha plagut». Aquesta és la manera de Déu.
La gent senzilla i ignorant, els que no tenen accés a grans coneixements, els que no compten en la religió del temple, s'obrin a Déu cor net. Estan disposts a deixar-se ensenyar per Jesús. El Pare els revela son amor a través d'ell. Entenen a Jesús com ningú.
Tanmateix, els «savis i entesos» no entenen res. Tenen sa pròpia visió docta de Déu i de la religió. Creuen saber-ho tot. No aprenen res nou de Jesús. Sa visió tancada i son cor endurit els impedeix obrir-se a la revelació del Pare a través de son Fill .
Jesús acaba sa oració, però pensa en la «gent senzilla». Viuen oprimits pels poderosos de Séforis i Tiberíades, i no troben consol en la religió del temple. Sa vida és dura, i la doctrina que ofereixen els «entesos» la fan encara més dura i difícil. Jesús els fa tres cridades.
«Veniu a mi tots els que esteu cansats i afeixugats». És la primera crida. Està dirigida a tots els que senten la religió com una càrrega, els que viuen atabalats per doctrines que els impedeixen captar la alegria de la salvació. Si se troben vitalment amb Jesús, experimentaran un alleujament immediat: «Jo us faré reposar».
«Accepteu el meu jou.. perquè és suau i la meva càrrega lleugera». És la segona crida. Cal canviar de jou. Abandonar el dels «savis i entesos» ja que no és suau, i carregar amb el de Jesús, que fa la vida més lleugera. No perquè Jesús exigeixi manco. Exigeix més, però d'una altra manera. Exigeix l'essencial: l'amor que allibera del que fa mal a les persones.
«Feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor». És la tercera crida. Cal aprendre a complir la llei i viure la religió amb son

LA «BERAKAH "ברכה"
LA «BERAKAH
"ברכה"
Us enalteixo, Pare...
Entre les oracions de Jesús recollides per la tradició una de les més belles és aquest crit espontani de goig, admiració i agraïment que surt dels seus llavis: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos».
Els exegetes descobreixen en aquestes paraules de Jesús una «berakah» o «benedicció a Jahvé», que és la oració més típica de la espiritualitat jueva."ברכה אֲדוֹנִי
En la forma més senzilla, la «berakah» és un crit d'admiració, «¡Beneït sigui el Senyor” (Baruk Yahveh ברוך האדו ברוק האדו ) al qual segueix una exposició del motiu que provoca l'acció de gràcies.
Per al creiente israelita, tot pot ser motiu de «berakah», de lloança i acció de gràcies: al matí i al capvespre, la calor benefactora del sol i les pluges de primavera, el naixement del fill i la mort serena de l'ancià, el regal de la vida i el fruir la litúrgia del temple.
Aquestes «berakah» que acompanyen la vida quotidiana del jueu, des de que se desvetlla fins que es colga, creen tot un estil de vida on l'acció de gràcies i la lloança ocupen un lloc central.
Tal volta, una desgràcia del cristianisme sigui haver perdut el talant i l'actitud religiosa que entranya la «berakah» jueva. De fet, la religió de bastants cristians s'alimenta més de la por que de l'admiració i la lloança.
Quan Déu és percebut com un ser amenaçador i temible davant el qual el millor és protegir-se, la por a aqueix Déu provoca una religió en la qual el més important és mantenir-se purs, no transgredir els seus manaments, expiar nostres pecats i assegurar-nos així la salvació.
Quan, per contra, Déu és captat com amor infinit i misteri fascinant, l'admiració davant aquest Déu suscita una vivència religiosa en la qual predominen la lloança, l'acció de gràcies i el reconeixemet gojós.
La pregària eucarística, nascuda de la «berakah» Jueva, està funamentada en l'admiración, la lloança i l'acció de gràciaes. No se parla de recompenses ni de càstigs. El llenguatge no és la utilitat o el pragmatisme. Se'ns convida a aixecar el cor i donar gràcies a Déu.
Per això, X. Basurko, en un capítol de «Compartir el pan. De la misa a la eucaristía», veu en la pregària eucarística «una escola per a l'aprenentage existencial de la gratuïtat». Celebrar la eucaristia és aprendre a desvetllar en nosaltres l'admiració, el goig i la lloança pel regal immens de la vida.