dilluns, 10 de juny de 2019

CELEBRACIÓ FESTA DEL SANT CRIST


FESTA DE PENTECOSTA I DEL SANT CRIST
Ordre general

Els Cossiers entren per l'entrada principal i es dirigeixen a la capella del Sant Crist, a on els esperen els celebrants i escolans.
Els celebrants sortiran pel creuer del Sant Crist, amb processó, acompanyats pels Cossiers que els precediran fins a la nau central fent un ball. Després es retiraran i els celebrants continuaran cap el presbiteri. Ara comença el cant d’entrada.

Cant d’entrada: L’Esperit del Senyor. (nº 460)
Els celebrants besen l’altar; el president l’encensa i també la creu processional.

Monició d’entrada: (Maria Galmés)
Germanes i germans: Celebram avui la Pentecosta, la Pasqua granada, el darrer dia de la cinquantena pasqual. Celebram el gran do de l’Esperit Sant que el Senyor va infondre als apòstols i que també vessa abundosament sobre nosaltres, sobre l’Església i sobre tota la humanitat. És l’Esperit de Jesús ressuscitat que renova la nostra vida i la de tot el món.
Celebram avui també, la festa del nostre estimat i venerat Sant Crist. Visquem amb alegria aquestes dues solemnitats. Comencem la nostra Eucaristia que presideix Mossèn JOAN PERELLÓ, prevere manacorí.

Salutació del celebrant.
Aspersió del poble (Durant l’aspersió l’orgue sona)
Glòria: Glòria a Déu a dalt del cel (TOT cantat).
Oració Col·lecta

Litúrgia de la Paraula:
1ª lectura “Fets dels Apòstols 2,1-11”: (Emaús)
Salm responsorial cantat: Enviau, Senyor, el vostre Esperit. (nº 452). (Emaús)
2ª lectura “Epístola als Romans 8,8-17”: (Emaús)
Lectura de la Seqüència NO TOCA l’orgue de fons. Bel Durán
Tot seguit:
Cant de l’Al·leluia: Al·leluia de Taizé. (no és llegirà el verset)
Evangeli (encens)
Homilia.

Cant: Crec en un Déu. (nº 35)

Pregària dels fidels: (Maria Llull)

Presentació de les ofrenes: (Maria Galmés)
  1. El pa i el vi.
Oferim Senyor, el Pa i el Vi, signes de la unitat.
Vos demanam que aquests, es facin vida compartida entre nosaltres i especialment amb els qui més ho necessiten.

  1. Ciris.
Són molts els dons que ens oferiu.
A l'Església els expressam en nombre de 7:
La Saviesa, l'enteniment, el consell, la fortalesa, la ciència, la pietat i el sant temor de Déu.
Que aquests ciris expressin realment, la nostra voluntat d'acollir.los.

(Ara es col·loquen els Cossiers per a realitzar el seu ball. Abans de començar el ball es diu):
Les arrels ens lliguen a la terra, al passat; però també configuren el present preparant el futur. La dansa dels Cossiers és arrel que ens parla d’un passat, d’un poble que ha crescut amb soca robusta. Aquest poble vol continuar enfortint-la amb nova saba. La filosa que oferirà la dama, després del ball, és símbol de l’arrelament en el passat i de l’esperança en el futur.

COL·LECTA
La Col·lecta d'avui serà per ajudar a pagar les obres de reparació de l'arrembador del campanar de l'església dels Dolors.

1. El pa i el vi:
2. Ciris:
3. La Filosa (Dama dels Cossiers)

(després de la darrera ofrena el celebrant espera davant el presbiteri. Els Cossiers ballen i fan la seva ofrena).
Informació col·lecta:
Ofertori (encens)
Cant durant l’ofertori: L’Esperit de Déu omple l’univers.

Cant del sant: Sant (Fraternitat i joia)
Durant l'elevació: (encens)
Aclamació després de la consagració cantada.
Cant de pau:  Dóna’m la mà (nº 772).
Anyell de Déu resat
Cants de comunió:  He nascut en un Poble, Tu m'has seduït, Senyor.
Oració de postcomunió i Paraules del rector
Benedicció (Després de la benedicció el celebrant fa una monició dient que acaba el temps pasqual i que ara s'apagarà el ciri. Després diu: "Germans, anau-vos-ne en pau, al·leluia, al·leluia") I apaga el ciri pasqual.

Cant dels Goigs del Sant Crist. Aquests començaran a cantar-se una vegada apagat el ciri pasqual. Els preveres romandran en el presbiteri fins que s’hagi acabada la tercera estrofa; després partiran cap a la capella del Sant Crist; un pic allà serà encensada la imatge pel celebrant.
Després es passarà a venerar la imatge.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada