dimecres, 19 de juny de 2019

MEMÒRIA DE JESÚS

FER MEMÒRIA DE JESÚS
En menjaren tots.
Quan contaven l'última Cena de Jesús amb els deixebles, les primeres generacions cristianes recordaven el desig expressat de manera solemne pel Mestre: “Feu això en memòria meva”. Així ho recullen l'evangelista Lluc i Pau, l'evangelitzador dels gentils.
Des son l'origen, la Cena del Senyor s'ha celebrat pels cristians per a fer memòria de Jesús, actualitzar sa presència viva entre nosaltres i alimentar nostra fe en ell, en son missatge i en sa vida entregada per nosaltres fins a la mort. Recordem quatre moments significatius en l'estructura actual de la missa.
Escoltar l'Evangeli.
Fem memòria de Jesús quan escoltem en els evangelis el relat de sa vida i son missatge. Els evangelis foren escrits per a guardar el record de Jesús i alimentar la fe i el seguiment dels seus deixebles.
Del relat evangèlic no aprenem doctrina sinó la manera de ser i actuar de Jesús, que ha d'inspirar i modelar nostra vida. Per això, cal escotar-lo en actitud de deixebles que volen aprendre a pensar,
sentir, estimar i viure com ell.
Memòria de la Cena.
Fem memòria de l'acció salvadora de Jesús i escoltem amb fe les seves paraules: “Això és el meu cos. Vegeu-me en aquests trossos de pa entregat per vosaltres fins a la mort... Aquest és el calze de la meva sang. L'he vessada per al perdó dels vostres pecats. Així em recordareu sempre. Us he estimat fins a l'extrem”.
En aquest moment confessem nostra fe en Jesucrist i fem una síntesi del misteri de nostra salvació: “Anunciem la teva mort, proclamem la teva reusrrecció, Vine, Senyor Jesús”. Ens sentim salvats per Crist, nostre Senyor.
La pregària de Jesús.
Abans de combregar, pronunciem la pregària que Jesús ens ensenyà. Primer, ens identifiquem amb els tres grans desitjos que porta al cor: respecte absolut a Déu, vinguda del seu regne de justícia i acompliment de la voluntat del Pare. Després, quatre peticions al Pare: pa per a tots, perdó i misericòrdia, superació de la temptació i alliberament de tot mal.
La comunió amb Jesús.
Ens apropem com a pobres, amb la mà oberta; agafem el Pa de la vida; combreguem i fem un acte de fe; acollim en silenci a Jesús dins nostre cor i nostra vida: “Senyor, vull combregar amb tu, seguir les teves petjades, viure animat per ton esperit i col·laborar en ton projecte de fer un món més humà”.
José Antonio Pagola

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada