dimecres, 18 de desembre de 2019

MARIA


MARIA

Tindrà un fill i li has de posar per nom Emmanuel.
Després d'un eclipse de la devoció mariana, provocat en part per abusos i desviacions notables, els cristians tornen a interesar-se per Maria per a descobrir le seu vertader lloc dins l'experiència cristiana.
No es tracta d'acudir a ella per a escoltar “missatges apocalíptics” que amenacen amb càstigs terribles un món enfonsat en la impietat i la in-creença, mentre s'ofereix la seva protecció maternal als que facin penitència i resin determinades oracions.
No es tracta tampoc de fomentar una pietat que nodreixi una relació infantil de dependència i fusió amb una mare idealitzada. Fa temps que la  psicologia ens adverteix dels riscs d'una devoció que exaltés falsament Maria com a “Verge i Mare”, afavorint un menyspreu vers la “dona real” com a temptadora del baró.
Primer criteri per a comprovar la “veritat cristiana” de tota devoció a Maria és saber si replega el creient damunt ell mateix o si l'obri al projecte de Déu; si el fa anar en rera cap a una devoció infantil amb “mare imaginària” o si l'impel·leix a viure la fe de forma adulta i responsable en seguiment fidel a Jesucrist.
Els millors esforços de la mariologia actual volen menar els cristians a una visió de Maria com a Mare de Jesucrist, primera deixeble del seu Fill i model de vida autèntica cristiana.
En concret, Maria és avui per a nosaltres model d'acollida fidel de Déu des d'una postura de fe obedient; exemple d'actitud servicial al seu Fill i cura solidària per tots els que sofreixen; dona compromesa pel “Regne de Déu” predicat i impulsat per son Fill.
En temps de fatiga i pessimisme incrèdul, Maria, amb l'obediència radical a Déu i l'esperança confiada, pot donar-nos la pauta per a una vida cristiana més profunda i més fidel a Déu.
La devoció a Maria no és un element secundari per a nodrir la religió de persones “senzilles” aficionades a pràctiques supersticioses o ritus “folfkòrics”. Apropar-se a Maria és col·locar-se en el punt central per a descobrir el misteri de Crist i acollir-lo. Recordar aquests dies pròxims a Nadal que l'evangeli ens recorda Maria com Mare de “Emmanuel”, és a dir, la dona que ens pot fer pròxim Jesús, “el Déu-amb-nosaltres”


Cap comentari:

Publica un comentari