dimecres, 18 de desembre de 2019

NOM JESÚS

EL NOM DE JESÚS
Entre els hebreus no se posava a les persones un nom qualsevol de forma arbitrària, ja que el «nom», com en quasi totes les cultures antigues, indica el ser de la persona, sa vertadera identitat, el que s'espera d'ella.
Per això l'evangelista Mateu té interés en explicar des del començament als seus lectors el significat profund del nom d'aquest personatge del qual parlarà al llarg de tot l'evangeli. El «nom» d'aquest nin que encara no ha nascut és «Jesús», que significa «Déu salva». Se anomenarà així perquè «salvarà son poble dels pecats».
L'any 70 Vespasià, designat com nou emperador mentre estava sufocant la rebel·lió jueva, anà cap a Roma on és rebut i aclamat amb dos noms: «salvador» i «benefactor». L'evangelista Mateu vol deixar les coses clares. El «salvador» que necessita el món no és Vespasià sinó Jesús.
La salvació no ens vindrà de cap emperador ni de cap victòria d'un poble sobre altre. La humanitat necessita ser salvada del mal, de les injustícies i la violència, necessita ser perdonada i reorientada vers una vida més digna del ser humà. Aquesta és la salvació que se'ns ofereix en Jesús.
Mateu li asigna endemés un altre nom: «Emmanuel». Sap que Jesús no ha estat anomenat així històricament. És un nom xocant, absolutament nou, que significa «Déu-amb-nosaltres». Un nom que sols atribuïm a Jesús els que creiem que, en ell i des d'ell, Déu ens acompanya, ens beneeix i ens salva.
Les primeres generacions cristianes portaven el nom de Jesús gravat en son cor. El repeteixen una i altra vegada. Se bategen en son nom, se reuneixen a orar en son nom. Per a Mateu, és una síntesis afectiva de sa fe. Per a Pau, res més gran. Segons uno dels primers himnes cristians, «devant el nom de Jesús s'ha de doblegar tot genoll».
Després de vint segles, hem d'aprendre a pronunciar el nom de Jesús de manera nova. Amb afecte i amor, amb fe renovada, en actitud de conversió. Amb son nom en nostres llavis i en nostre cor podem viure i morir amb esperança.

Cap comentari:

Publica un comentari