dijous, 11 de juny de 2020

CADA DIUMENGE


CADA DIUMENGE
Jo som el pa viu...
Per a celebrar la eucaristia dominical no basta seguir les normes prescrites o pronunciar les paraules obligades. No basta tampoc cantar, persignar-se o donar-nos la pau en el moment adequat. És molt fàcil assistir a missa i no celebrar res en el cor; oir les lectures corresponents i no escoltar la veu de Déu; combregar piadosament sense combregar amb Crist; donar-nos la pau sense reconciliar-nos. ¿Com viure la missa del diumenge com una experiència que renova i enforteix nostra fe?
Per a començar, cal escoltar amb atenció i alegria la Paraula de Déu l'evangeli de Jesús. Durant la setmana hem vist la televisió, hem escoltat la ràdio i hem llegit la premsa. Vivim atabalats per missatges, veus, sorolls, notícies, informació i publicitat. Necessitem escoltar altres veus diferents que ens curin per dintre.
És un respir escoltar les paraules directes i senzilles de Jesús. Porten veritat a nostra vida. Ens alliberen d'enganys, pors i egoismes que ens fan mal. Ens ensenyen a viure amb més senzillesa i dignitat, amb més sentit i esperança. És una sort fer el recorregut de la vida guiats cada diumenge per la llum de l'evangeli.
La pregària eucarística constitueix el moment central. No ens podem distraure. «Elevem el cor» per donar gràcies a Déu. És bo, és just i necessari agrair a Déu per la vida, per la creació entera, pel regal que és Jesucrist. La vida no és sols feina, esforç i agitació. És també celebració, acció de gràcies i lloança a Déu. És un respir reunir-nos cada diumenge per a sentir la vida com a regal i donar gràcies al Creador.
La comunió amb Crist és decisiva. És el moment d'acollir a Jesús en nostra vida per a experimentar-lo en nosaltres, per a identificar-nos amb ell i per a deixar-nos treballar, consolar i enfortir pel seu Esperit.
Tot això no ho vivim tancats en nostre petit món. Cantem junts el Parenostre ens sentim germans de tots. Demanem que a ningú manqui pa ni el perdó. Ens donem la pau i la cerquem per a tots.
Cap comentari:

Publica un comentari