dijous, 11 de juny de 2020

ESTANCATS

ESTANCATS
El papa Francesc repeteix que les pors, els dubtes, la falta d'audàcia… poden impedir de rel impulsar la renovació que necessita avui la Església. En la seva Exhortació La alegria de l' Evangeli diu que, si quedem paralitzats per la por, podem romandre simplement com «espectadors d'un estancament infecund de la Església».
Les seves paraules fan pensar. ¿Què podem percebre nosaltres? ¿Ens movem per a revifar la fe de nostres comunitats cristianes o seguim instal·lats en aqueix «estancament infecund» del qual para Francesc? ¿On podem trobar forces per a reaccionar?
Una aportació del Concili Vaticà II fou impulsar el pas des de la «missa», entesa com una obligació per a complir un precepte, a la «eucaristia» viscuda com a celebració gojosa de tota la comunitat per alimentar la fe, créixer en fraternitat i revifar l'esperança en Jesucrist ressuscitat.
Durant aquests anys hem donat passes importants. Queden lluny les misses celebrades en llatí en que el sacerdot «deia» la missa i el poble cristià venia a «oir» la missa o «assistir» a la celebració. Però, ¿no celebrem la eucaristia de manera rutinària i avorrida?
Hi ha un fet innegable. La gent s'allunya de manera imparable de la pràctica dominical, perquè no troba en nostres celebracions el clima, la paraula clara, el ritu expressiu, l'acollida estimulant que necessita per a alimentar la seva fe dèbil i vacil·lant.
Tots, preveres i laics, ens hem de preguntar què fem perquè la eucaristia sigui com diu el Concili, «centre i cim de la vida cristiana». ¿Com roman tan callada i immòbil la jerarquia? ¿Perquè els creients no manifestem nostra preocupació i nostre dolor amb més força?
El problema és greu. ¿Hem de seguir «estancats» en un mode de celebració eucarística poc atractiva per als homes i dones d' avui? ¿És aquesta litúrgia que repetim des de fa segles la que més pot ajudar-nos a actualitzar aquella cena memorable de Jesús en la qual se concentra de mode admirable el nucli de nostra fe?


Cap comentari:

Publica un comentari