dijous, 25 de juny de 2020

LA FAMÍLIALA FAMÍLIA NO ÉS INTOCABLE
Sovint, els creients hem defensat la «família» en abstracte, sense aturar-nos a reflexionar sobre el contingut concret d'un projecte familiar entès i viscut des de l' Evangeli. I, tanmateix, no basta defensar el valor de la família i res més, perquè la família pot plasmar-se en la realitat de maneres molt diverses.
Hi ha famílies obertes al servei de la societat i famílies replegades en sos propis interessos. Famílies que eduquen en l'egoisme i families que ensenyen solidaritat. Famílies alliberadores i famílies opressores.
Jesús ha defensat la institució familiar i l'estabilitat del matrimoni. I ha criticat els fills que es desentenen dels pares. Però la família no és per Jesús absoluta i intocable. Hi ha quelcom que està part damunt: el regne de Déu i sa justícia.
Decisiu no és la família de carn, sinó aquesta gran família que hem de construir entre tots i amb Jesús obrir camins al regnat del Pare. Si la família és obstacle per seguir a Jesús, Jesús exigirà la ruptura i l'abandó de la relació familiar: «El que estima a son pare o a sa mare més que a mi no és digne de mi. El que estima a son fill o a sa filla més que a mi no és digne de mi».
Quan la família impedeix la solidaritat i fraternitat amb els altres i no deixa als seus membres treballar per la justícia volguda per Déu entre els homes, Jesús exigeix una llibertat crítica, encara que porti conflictes i tensions familiars.
¿Són les nostres llars escola de valors evangèlics com la fraternitat, la recerca d'una societat més justa, austeritat, servei, oració, perdó? ¿O són lloc de «des-evangelització» i corretja de transmissió dels egoismes, injustícies, convencionalismes, alienacions i superficialitat de nostra societat?
¿Què dir de la família on s'orienta al fill cap a un classisme egoista, una vida instal·lada i segura, un ideal del màxim lucre ? ¿S'educa el fill quan l'estimulem sols per a la competència i rivalitat, i no pel servei i la solidaritat?
¿És aquesta la família que hem de defensar els catòlics? ¿És aquesta la família on les noves generacions poden escoltar l' Evangeli? ¿O és aquesta la família que hem de «abandonar», de qualque manera, per a ser fidels al projecte de vida volgut per Jesús.

Cap comentari:

Publica un comentari