dimecres, 4 de setembre de 2019

PORTAR LA CREU


UN OBLIT GREU
Qui no porta la seva creu...
En el cristianisme la creu és el criteri decisiu per a verificar el que és cristià. Quan s'oblida, el cristianisme s'aburgesa, es dilueix i perd força.
Per això, els creients hem de demanar-nos quin és el significat més original de la crida de Jesús: “Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser deixeble meu”.
Anc que sembli sorprenent, els cristians hem desenvolupat sovint aspectes de la creu, però hem oblidat el primer i fonamental.
Així, hi ha cristians que pensen que seguir al Crucificat es cercar petites mortificacions, privar-se de satisfaccions i renunciar a goigs legítims per arribar pel sofriment a una comunió més profunda amb Crist.
Sens dubte, gran és el valor de l'ascesi cristiana i més en una societat com la nostra, però Jesús no apareix als evangelis com un asceta que viu cercant mortificacions i, quan parla de la creu, convida a una “vida mortificada”. Per altres “portar la creu” és acceptar les contrarietats de la vida, les desgràcies o adversitats. Però els evangelis mai parlen d'aquests sofriments “naturals” de Jesús. La seva creu ha estat el rebuig i l'agressió que ha provocat ell mateix amb la seva actuació d'obediència absoluta al Pare i de defensa de tots els petits
Sens dubte, hem de valorar el contingut cristià d'aquesta postura de saber acceptar “la part obscura i dolorosa” de la vida des d'una actitud de fe, però si volem descobrir el sentit original de la crida de Jesús, hem d'escoltar amb tota senzillesa què era “portar la creu”.
Portar la creu era un ritus que pertanyia al ceremonial de l'execució. El reu era obligat a travessar la ciutat portant la creu i portant el “titulus” on apareixia el delicte. D'aquesta manera apareixia com a culpable davant la societat, exclòs del poble, rebutjat per tots.
Aquesta ha estat la vertadera creu de Jesús. Veure's rebutjat pel seu poble i aparéixer com a culpable davant la societat, precisament per la seva fidelitat al Pare i el seu amor alliberador als homes.
Sense menysprear altres aspectes de la vida cristiana, els creients no hem d'oblidar que el seguidor de Jesús ha d'estar disposat a sofrir les reaccions, rebutjos i condemnes del seu poble, dels seus amics i fins i tot dels seus familiars, provocat per la seva fidelitat a Déu i a l'evangeli.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada