dimecres, 23 de setembre de 2020

NO ÉS EL QUE SEMBLA

 

LES COSES NO SÓN EL QUE SEMBLEN

Les prostitutes us passen al davant...

La paràbola és una de les més clares i simples. Un pare s'acosta als seus dos fills per a demanar-los que vagin a treballar a la vinya. El primer li respon amb una negativa contundent: «No vull». Després, ho pensa millor i va a la vinya. El segon reacciona amb una docilitat ostentosa: ««Per descomptat que hi vaig “. Tanmateix, tot roman en paraules ja que no va a la vinya.

El missatge de la paràbola és clar i fora de tota discussió. Davant Déu, l'important no és «parlar» sinó fer, decisiu no és prometre o confessar, sinó complir sa voluntat. Les paraules de Jesús no tenen res d'original. Tota la tradició rabínica ho repeteix: «Els justs diuen poc i fan molt. Els impius diuen molt i no fan res».

Original és la aplicació que, segons l'evangelista Mateu, Jesús llança als dirigents religiosos d'aquella societat: «-Us asseguro que els publicans i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al Regne de Déu ».

Els escribes parlen constantment de la llei: el nom de Déu està sempre a la seva boca. Els sacerdots del temple lloen Déu sens parar; la seva boca està plena de salms. Ningú dubtaria de que fan la voluntat del Pare. Però les coses no són sempre com semblen. Els recaptadors i les prostitutes no parlen a ningú de Déu. Fa temps que han oblidat sa llei. Són pecadors menyspreats per tots. Tanmateix, segons Jesús van per davant en el camí del regne de Déu. Tal volta, perquè saben estar vora als menyspreats i tenir compassió dels perduts. És el que vol el Pare.

¿Què importa el credo que diuen nostres llavis si vivim sense compassió, ocupats sols en nostre benestar, sense semblar-nos al Pare que sofreix amb els que sofreixen? ¿Què importen les peticions que dirigim a Déu per a que porti al món pau i justícia, si després ni tan sols fem res per construir una vida més digna com ell vol per a tots?

Els cristians hem omplert de paraules molt belles la història de vint segles. Hem construït sistemes impressionants que recullen la doctrina cristiana amb profunds conceptes. Tanmateix avui i sempre, la vertadera voluntat del Pare la fan aquells que tradueixen en fets l'evangeli de Jesús.

 
Cap comentari:

Publica un comentari