divendres, 9 de juliol de 2021

AL SERVEI DE L'EVANGELI

 
AL SERVEI DE L'EVANGELI

Sortiren a predicar la conversió.

La diòcesi de Sant Sebastià ha presentat un document titulat Una Iglesia al servicio del Evangelio, que orientarà el seu treball pastoral en els pròxims anys. Temps hi haurà per aprofundir en aquest important escrit on se plasma el perfil de Església que servirà de referència per als plans i programes de la diòcesi. Avui només vull apuntar els sis trets que la defineixen.

Renovada pel Esperit

El punt d'arrencada de tot és la renovació espiritual de la mateixa diòcesi. No basta millorar l'organització o intensificar el treball. El «goig de creure» i «l'audàcia per evangelitzar» sols se revifen des de la força del 'Esperit i l'adhesió a Crist. La diòcesi vol cuidar de forma prioritària el retorn a l'evangeli, la celebració de l'eucaristia dominical i quant ajudi a despertar l'experiència religiosa.

Al servei del Evangeli.

És l'objectiu primer de la diòcesi: comunicar l'evangeli de Crist a l'home i la dona de avui escoltant els seus interrogants i problemes. Això exigirà cuidar més el testimoni i el compromís cristià en els diferents àmbits de la vida. Aquesta Església vol ser respectuosa amb els que s'han allunyat de ella, però, també propera a tot el qui cerca a Déu sincerament.

Acollidora i propera.

La diòcesi vol ser una Església «acollidora i propera», que escolti i acompanyi els homes i dones de avui implicant-se més en els seus problemes i interrogants. La diòcesi se marca, sobre tot, un doble objectiu: cuidar l'acollida a «els joves» i «promoure el recolzament a la família».

Al costat dels que sofreixen.

Aquí vol trobar la diòcesi el seu vertader lloc social. Solament des de la solidaritat amb els maltractats per la vida i amb les víctimes de les injustícies podrà ser testimoni de Crist i signe d'esperança. Per altra banda, la diòcesi no vol mirar sols a Europa, ja que se sent interpel·lada pels pobres del Sud.

Treballar per la pau.

La diòcesi «vol ésser ara més que mai una Església que prega, educa i treballa per la reconciliació i la convivència pacífica». Sa contribució a la pau se centrarà en la defensa dels drets humans, el suport a les vies pacífiques per a resoldre els conflictes, i la promoció del respecte, la tolerància i el mutu perdó.

En comunió fraterna.

La diòcesi vol desenvolupar «formes noves i més fraternes de relació, suport mutu i col·laboració» entre laics, religiosos i preveres. És urgent, per altra banda, cuidar la pastoral vocacional i impulsar la participació dels laics i laiques en tasques de coordinació i direcció.

No és una tasca fàcil, però és nostra missió. Després de vint segles de fe cristiana ens sentim enmig d'aquesta societat successors de aquells deixebles que, enviats per Jesús, «sortiren a predicar la conversió» (Marc 6, 13).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada