divendres, 24 d’abril de 2020

CADA DIUMENGE


CADA DIUMENGE
Posat a la taula amb ells, prengué el pa.
La eucaristia no és sols el centre de la litúrgia cristiana. És, endemés i per això mateix, l'experiència que, viscuda diumenge rera diumenge, pot alimentar les grans actituds que configuren la vida d'un cristià. El que menja i beu en aquesta cena, alimenta sa vida de deixeble fidel de Crist.
En primer lloc, la eucaristia és acció de gràcies a Déu per la vida i per la salvació que ens ofereix en son Fill Jesucrist. Les paraules d'acció de gràcies, l'estructura de tot el conjunt, el to de tota la celebració contribueixen a viure una experiència intensa de lloança i agraïment a Déu que no ha de reduir-se a aquest moment cultual. La vida quotidiana d'un cristià ha d'estar marcada per l'acció de gràcies.
La eucaristia és, també, comunió amb Crist ressuscitat. Jesús no és una figura del passat, algú cada vegada més llunyà en el temps, sinó el Senyor de tots els temps que roman viu entre els seus. No som seguidors de un gran líder del passat. La eucaristia ens ensenya a viure en comunió amb un Crist actual, acollir realment son esperit i força renovadora.
La eucaristia és també escolta de les paraules de Jesús que són «esperit i vida». Per a un deixeble de Crist, l'evangeli no és un mer testament literari o un text fundacional. En l'eucaristia ens reunim per a escoltar la paraula viva de Jesús que il·lumina nostra experiència humana de avui. Aquesta acció dominical ens convida a no viure com a cecs, sense evangeli ni cap llum. El cristià viu alimentat per la Paraula de Jesús.
La eucaristia és un acte comunitari per excel·lència. Tots els diumenges, els cristians deixen les seves llars, se reuneixen en una església i formen comunitat visible de seguidors de Jesús. Totes les oracions de la eucaristia se diuen en plural: invoquem, demanem perdó, oferim, donem gràcies... sempre junts. Els textos diuen que som «família», «poble» «Església». No se'ns tindria que oblidar. Els cristians no som individus aïllats que, cada un per son compte, tracten de viure l'evangeli. Formem una comunitat que vol ser en el món testimoni i invitació a viure de manera fraterna i solidària.
La cena de Jesús ressuscitat amb els seus deixebles en el poblet de Emaus és una invitació a revifar nostres eucaristies dominicals.

Cap comentari:

Publica un comentari