dijous, 8 d’abril de 2021

PAU A VOSALTRES

 


LA PAU

Pau a vosaltres.

El màxim desig del ressuscitat per a tots els homes és la pau. Aqueixa és la salutació que surt sempre dels seus llavis: «Pau a vosaltres».

La vida dels homes està feta de conflictes. La història dels pobles és una història d'enfrontaments i guerres. La convivència diària está esquitxada d'agressivitat.

La gran opció que hem de fer per a superar els conflictes és la d'escollir entre els camins del diàleg, la raó i l'enteniment o els camins de la violència.

L'home ha escollit quasi sempre el segon camí. Al llarg dels segles ha pogut experimentar un cop i un altre el sofriment i la destrucció que s'amaga en la violència. Però, malgrat això, no ha sabut renunciar a ella. I ni tan sols avui que sent l'amenaça de la destrucció i l'anihilament local, sembla capaç d'aturar-se en aqueix camí.

El ressuscitat ens convida a cercar altres camins. Hem de creure més en l'eficàcia del diàleg pacífic que en la violència destructora. Hem de confiar més en els procediments humans i racionals que en les accions bèl·liques. Hem de cercar la humanització dels conflictes i no l'agudització.

Ens hem acostumat massa a la violència, sense reparar en els danys actuals que produeix i en el deteriorament que introdueix per al futur de nostra convivència.

Encara els que justifiquen la violència, han de reconèixer que la violència és un mal. La violència danya al que la pateix i al que la produeix. La violència mata, colpeja, empresona, segresta, manipula les ments i els sentiments, deforma els criteris morals, sembra la divisió i l'odi. La violència ens deshumanitza. Cerca imposar-se, dominar i vèncer, encara que sigui atentar  contra els drets de les persones i els pobles. Els homes no tenim la vocació de viure fent-nos mal uns als altres.

El que viu animat pel ressuscitat busca la pau. I busca la pau no solament com un objectiu final a assolir, sinó que cerca la pau ara mateix, utilitzant procediments pacífics, camins de diàleg i negociació.

El seguidor de Jesús no cerca solament resoldre a qualsevol preu els conflictes. Cerca també humanitzar-los. Lluita per la justícia, però ho fa sense introduir noves injustícies i noves violències.

¿COM CREURE AVUI EN EL RESSUSCITAT ?

No siguis incrèdul, sigues creient

Els deixebles han arribat a la fe en el Ressuscitat des de la seva pròpia experiència. Però, ¿amb quines experiències podem comptar nosaltres per agregar-nos a la fe dels primers creients?

Cert, el testimoni dels primers testimonis no basta. Cada un ha de recórrer el seu propi itinerari fins a l'encontre amb el Ressuscitat.

L'equivocació de Tomàs no està en pretendre sa pròpia experiència pasqual, sinó en voler verificar la «realitat» del Ressuscitat amb les seves mans i ulls. No és la verificació científica la que porta a l'encontre amb el Ressuscitat, sinó l'experiència de fe.


Cap comentari:

Publica un comentari